“Ik was weer snel op de been dankzij nieuwe methode heupoperatie”

VieCuri medisch centrum

www.viecuri.nl

In juni 2018 kreeg Francine Bock-Peerboom (67) een nieuwe linkerheup bij VieCuri in Venray volgens de zogenaamde anterieure methode. Dit is een nieuwe methode waarbij spieren niet losgemaakt hoeven te worden, wat het herstel sterk bevordert. Een dag later was ze weer thuis in Baarlo, waar ze snel en zonder problemen herstelde. Ze doet inmiddels alles wat ze hiervoor deed, maar dan zonder pijnklachten: schoenen strikken, kousen aantrekken, tennissen, fietsen en wandelen. Ook kan ze weer in
de tuin werken en autorijden.

Ongeveer één op de vijf heupoperaties in Nederland vindt plaats op deze nieuwe manier. De verwachting is dat deze techniek steeds meer de oude gaat vervangen. En dat is goed nieuws voor patiënten omdat de hersteltijd flink korter is en er een kleiner risico is op complicaties.

VieCuri een van de weinigen die nieuwe techniek toepast

Francine, die altijd veel aan sport heeft gedaan, kreeg eind 2016 voor het eerst pijnklachten. ‘s Morgens zakte ze regelmatig door haar heup en dan duurde het even voor ze weer normaal kon lopen. Bewegen en sporten werden pijnlijk. Na een bezoek aan de huisarts en het maken van foto’s was het duidelijk: de linkerheup was versleten. De klachten bleven daarna een tijdlang stabiel en draaglijk, maar kwamen dit voorjaar verergerd terug. Francine: “De heup was nu echt aan vervanging toe. De orthopeed wees mij op de nieuwe methode en de voordelen ervan. Omdat ik fit ben en een normale lichaamsbouw heb, kwam ik hiervoor in aanmerking. Een second opinion bij een gespecialiseerde kliniek in de regio maakte duidelijk dat VieCuri één van de weinigen is die deze nieuwe techniek hanteert. Die keuze was dus snel gemaakt. De anesthesist gaf daarna in een voorgesprek aan dat het veertien weken kon duren voordat ik zou worden opgeroepen.

Sjorren, trekken en beitelen

Begin juni kwam er plotseling een plekje vrij en dan gaat het snel. Bij VieCuri doen ze vier heupoperaties op een dag, je ligt dus met vier heuppatiënten op één kamer. Je kunt op drie manieren zo’n operatie ingaan: onder volledige narcose, met alleen een ruggenprik of een ruggenprik met een roesje. Mijn advies is om voor de laatste variant te kiezen, want het is best heftig als je de orthopeed aan je heup hoort sjorren, trekken en beitelen. Terug op de kamer, werd ik na een paar uur al uit bed gehaald. Je gaat dan lopen, op een fiets zitten en traplopen, zoals de fysiotherapeut al had aangegeven. Het lukte zonder problemen. Na één nacht ziekenhuis, was ik weer thuis. Je loopt dan eerst met twee krukken, daarna met één en na een week zonder. Ik heb geen hulp nodig gehad voor persoonlijke verzorging en kon na twee weken weer autorijden en me normaal bewegen. Bij de controle, zes weken later, was alles perfect in orde. Ik kwam daar ook kamergenoten tegen die niet via de nieuwe techniek maar op de “oude wijze” zijn geopereerd en nog op krukken liepen! Over de ingreep en de verzorging vanuit VieCuri ben ik zeer tevreden.”      

Astrid Arts woont en werkt in Venray. Bij VieCuri vierde ze in mei 2018 haar 25-jarig jubileum als verpleegkundige. Astrid is ooit gestart bij chirurgie. Inmiddels werkt ze alweer vijftien jaar op de Shortstay-afdeling in Venray. Hier worden patiënten met “laag-complexe zorg” een dag verpleegd of ze verblijven er één à twee nachten na een ingreep. Zo ook mevrouw Francine Bock-Peerboom na haar heupoperatie.

Op de Shortstay-afdeling in Venray komen mensen voor zeer uiteenlopende aandoeningen van verschillende specialismen. De overeenkomst tussen hen is dat er altijd sprake is van een operatie: er wordt iets verwijderd, hersteld of vervangen.

Mooi werk
Astrid: “Het is mooi werken op de Shortstay. Mensen komen binnen omdat ze ergens last van hebben. Wij helpen ze daar vanaf en proberen hun verblijf en nazorg zo prettig mogelijk te laten verlopen. Zoals een arts ooit zei: “De oude pijn is weg, de nieuwe pijn is tijdelijk en gaat snel weer over.” Dat is heel motiverend voor zowel patiënten als voor ons als medewerkers.     

Heup- en kniepatiënten verblijven bij elkaar op één kamer, waar doorgaans een aantal uren na de ingreep, onder leiding van de fysiotherapeut al begonnen wordt met de revalidatie. Patiënten die volgens de nieuwe anterieure methode worden geholpen, zijn sneller op de been dan anderen. Zij bewegen makkelijker en beter, hebben minder spierklachten (die zijn immers niet aangetast) en gebruiken dus ook aanzienlijk minder pijnmedicatie. Heel fijn als straks meer patiënten zo kunnen worden geholpen.”

Astrid Arts, verpleegkundige Shortstay-afdeling VieCuri Venray
“De oude pijn is weg, de nieuwe pijn gaat snel over”

Stefan de Boer werkt sinds 2012 als orthopeed bij VieCuri. Hij is zowel in Venlo als Venray actief. Bij VieCuri zijn er momenteel twee orthopeden die volgens de nieuwe anterieure methode heupprothesen plaatsen. De heupspieren worden hierbij niet losgesneden, wat de hersteltijd sterk verkort en tot minder complicaties leidt.

In Nederland krijgen ongeveer 30.000 mensen per jaar een nieuwe heup. Dat kan op drie manieren: langs de achterkant of zijkant van het heupgewricht (circa 80% van alle ingrepen) of langs de voorkant (20%), ook wel anterieure benadering genaamd.

Veel voordelen voor de patiënt
Stefan de Boer: “Bij de anterieure methode blijven de spieren aan het gewricht vastzitten, bij de twee andere methoden is dit niet zo. De hersteltijd daarvan is langer. Niet iedereen komt op dit moment trouwens in aanmerking voor de nieuwe methode: mensen met een heel compacte, gedrongen lichaamsbouw hebben een spiermassa die deze ingreep (nu nog) bemoeilijkt.” Stefan de Boer wordt nu opgeleid in deze techniek. “Uiteindelijk gaan alle heupspecialisten van VieCuri deze techniek toepassen.”

Stefan de Boer, orthopeed VieCuri
“Deze nieuwe techniek gaan we steeds meer toepassen”